Grudziądz. Naprawa tabletów, laptopów, komputerów, Apple MacBook. Ozonowanie. Tel. 505 339 461 .

Naprawa, serwis laptopów, tabletów, komputerów, MacBook... dojazd do 60 km... VAT... Zadzwoń tel. 505-339-461

Home Oferta O Firmie Aktualności Kontakt

O firmie

6201Z
 

J

Działalność związana z oprogramowaniem

Podklasa ta obejmuje pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Podklasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:
-- rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,
-- pisanie programów na zlecenie użytkownika,
-- projektowanie stron internetowych.

2620Z

C

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podklasa ta obejmuje produkcję i/lub montaż komputerów elektronicznych, takich jak komputery dużej mocy (mainframe), komputery biurkowe (desktopy), laptopy i serwery komputerowe oraz produkcję komputerowego sprzętu peryferyjnego, takiego jak urządzenia pamięci, urządzenia wejścia/wyjścia (drukarki, monitory, klawiatury). Istnieją następujące typy komputerów: analogowe, cyfrowe lub hybrydowe.
Komputery cyfrowe, najbardziej popularne, spełniają następujące funkcje:
(1) przechowują programy użytkowe lub programy i dane niezbędne do jego realizacji;
(2) mogą być dowolnie programowane zgodnie z wymaganiami użytkownika;
(3) wykonują obliczenia arytmetyczne określone przez użytkownika;
(4) wykonują, bez udziału człowieka, program użytkowy, który wymaga, aby komputer modyfikował swoje postępowanie na podstawie logicznych decyzji podejmowanych podczas uruchamiania przetwarzania.
Komputery analogowe mogą realizować symulację modeli matematycznych, zawierają co najmniej analogowe sterowanie i elementy oprogramowania.

Podklasa ta obejmuje:
-- produkcję komputerów biurkowych (desktopów),
-- produkcję laptopów,
-- produkcję komputerów dużej mocy (mainframe),
-- produkcję komputerów kieszonkowych (np. notesów elektronicznych),
-- produkcję napędów dysków magnetycznych, modułów pamięci typu -flash- i pozostałych urządzeń pamięci,
-- produkcję napędów dysków optycznych (np. CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW),
-- produkcję drukarek,
-- produkcję monitorów komputerowych,
-- produkcję klawiatur,
-- produkcję wszelkiego rodzaju myszy, joysticków i manipulatorów kulowych (trackball),
-- produkcję specjalistycznych terminali komputerowych,
-- produkcję serwerów komputerowych,
-- produkcję skanerów, włączając skanery kodu kreskowego,
-- produkcję czytników kart inteligentnych,
-- produkcję kasków do kreowania rzeczywistości wirtualnej,
-- produkcję projektorów komputerowych (projektorów wideo),
-- produkcję terminali komputerowych, bankomatów (typu ATM), terminali kasowych (POS), które działają na zasadach innych niż mechaniczne,
-- produkcję wielofunkcyjnych urządzeń spełniających dwie lub więcej funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie.

4321Z

F

Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:
-- instalacje telekomunikacyjne,
-- strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej, włącznie ze światłowodami,
-- instalacje anten satelitarnych,
-- instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,
-- instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,
-- instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

5829Z

J

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Podklasa ta obejmuje tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację standardowego oprogramowania, bez uwzględniania specyficznych wymagań klienta:
-- systemów operacyjnych,
-- programów użytkowych i pozostałych.

6110Z

J

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podklasa ta obejmuje działalności związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji przewodowej. Systemy transmisyjne mogą być oparte na jednej technologii lub ich kombinacji.

Podklasa ta obejmuje:
-- obsługę i konserwację systemów łącznościowych i transmisyjnych w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy dwiema centralami przez linie naziemne, mikrofale lub kombinację linii naziemnych z połączeniami satelitarnymi,
-- obsługę systemów dystrybucji kablowej, np. dystrybucja danych, sygnałów telewizyjnych,
-- zapewnienie komunikacji telegraficznej i pozostałej innej niż głosowa, przy użyciu własnych systemów,
-- dzierżawę łączy od właścicieli i operatorów,
-- świadczenie usług telekomunikacyjnych firmom i gospodarstwom domowym,
-- zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci przewodowej.

6120Z

J

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Podklasa ta obejmuje:
-- obsługę, konserwację lub udostępnianie systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji bezprzewodowych. Systemy transmisyjne zapewniają transmisję wielokierunkową dzięki wykorzystaniu fal radiowych i mogą być one oparte na jednej technologii lub ich kombinacji,
-- obsługę i konserwację bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, takich jak: pagery, telefony komórkowe i podobne,
-- zakup dostępu i pojemności do sieci od właścicieli i operatorów sieci,
-- świadczenie usług telekomunikacji bezprzewodowej (z wyłączeniem satelitarnych) firmom i gospodarstwom domowym,
-- zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci bezprzewodowej.

6130Z

J

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Podklasa ta obejmuje:
-- działalność związaną z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji satelitarnej,
-- dostarczanie programów wizualnych, dźwiękowych i tekstowych odbieranych z kanałów telewizyjnych, stacji i sieci telewizyjnych lub radiowych, przez systemy satelitarne bezpośrednio do domu odbiorców. Jednostki które są tu klasyfikowane nie uczestniczą w tworzeniu programów,
-- zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci satelitarnej.

6190Z

J

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podklasa ta obejmuje:
-- świadczenie wyspecjalizowanych usług telekomunikacyjnych takich jak: śledzenie za pomocą satelitów, telemetria komunikacyjna i obsługa stacji radarowych,
-- obsługę końcowych stacji satelitarnych i związanych z nimi systemów operacyjnych połączonych z jednym lub większą liczbą naziemnych systemów komunikacyjnych, zdolnych do przesyłania lub odbioru sygnałów telekomunikacyjnych z systemów satelitarnych,
-- zapewnienie dostępu do Internetu przez sieci, na podstawie umowy pomiędzy klientem a dostawcą usług internetowych (ISP - Internet Service Provider), które nie są jego własnością i nie są przez niego kontrolowane, tak jak na przykład komutowany dostęp do Internetu,
-- udostępnienie telefonu i Internetu w obiektach ogólnie dostępnych,
-- dostarczanie usług telekomunikacyjnych przez istniejące połączenia telekomunikacyjne:
- umożliwianie rozmów za pośrednictwem Internetu (VOIP - Voice Over Internet Protocol),
-- pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych (tj. zakup i odsprzedaż uprawnień do sieci bez świadczenia dodatkowych usług).

6202Z

J

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podklasa ta obejmuje:
-- planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników.

6203Z

J

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podklasa ta obejmuje:
-- zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.

6209Z

J

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:
-- usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów,
-- instalowanie komputerów osobistych,
-- instalowanie oprogramowania.

6311Z

J

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podklasa ta obejmuje:
-- działalności związane z zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych, przetwarzania danych i działalności powiązanych,
-- specjalistyczne usługi hostingowe, takie jak: hosting sieci www, usługi przesyłania strumieniowego lub oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenie usług aplikacyjnych, dostarczanie klientom urządzeń głównego komputera ze współdzieleniem czasu,
-- przetwarzanie danych, włączając kompletna obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych.

6312Z

J

Działalność portali internetowych

Podklasa ta obejmuje:
-- działanie witryn internetowych, które wykorzystują wyszukiwarki, aby generować i utrzymywać obszerne bazy danych internetowych adresów i treści w formacie łatwym do wyszukania,
-- działanie pozostałych witryn internetowych, które działają jak portale internetowe, tj.: strony mediów dostarczających aktualne informacje.

7420Z

M

Działalność fotograficzna

Podklasa ta obejmuje:
-- usługi fotograficzne w zakresie:
- fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć z uroczystości ślubnych itp.,
- fotografii komercyjnej, dla wydawców, dla potrzeb kreatorów mody, dla agentów handlu nieruchomościami lub dla celów turystyki,
- fotografii lotniczej,
- fotografii obiektów w ruchu, takiej jak: nagrywanie wideokaset z wydarzeń takich jak: śluby, spotkania, pokazy mody itp.,
-- obróbkę materiałów fotograficznych, taką jak:
- wywoływanie klisz, wykonywanie odbitek zdjęć, drukowanie i powiększanie z negatywów i taśm filmowych przyjętych od klienta,
- wywoływanie i wykonywanie odbitek zdjęć przez laboratoria fotograficzne,
- wywoływanie zdjęć (w godzinę) przez punkty zajmujące się ich ekspresowym wywoływaniem, z wyłączeniem sklepów sprzedających sprzęt fotograficzny,
- oprawianie slajdów,
- kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,
-- działalność fotoreporterów,
-- mikrofilmowanie dokumentów

7490Z

M

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:
-- pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych
i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
-- pośrednictwo w zakupie lub sprzedaży patentów,
-- działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria itp.),
-- kontrolę dokumentów przewozowych, informacje dotyczące stawek za fracht,
-- działalność związaną z prognozowaniem pogody,
-- doradztwo w zakresie bezpieczeństwa,
-- działalność agronomów i ekonomistów rolnych,
-- doradztwo w sprawach środowiska naturalnego,
-- pozostałe doradztwo techniczne,
-- doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,
-- działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów,
-- działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów itp.

8559B

P

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:
-- edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
-- działalność placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
-- korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
-- działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
-- kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
-- kursy komputerowe,
-- naukę religii,
-- kursy udzielania pierwszej pomocy,
-- szkoły przetrwania,
-- szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
-- kursy szybkiego czytania,
-- pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym.

9521Z

S

Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację elektronicznego sprzętu powszechnego użytku:
-- telewizorów, radioodbiorników,
-- magnetowidów (VCR),
-- odtwarzaczy CD,
-- kamer wideo użytku domowego.

9511Z

S

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację:
-- komputerów stacjonarnych,
-- komputerów przenośnych (laptopów),
-- napędów dysków magnetycznych, dysków przenośnych i pozostałych układów pamięci,
-- napędów dysków optycznych (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD- RW),
-- drukarek,
-- monitorów,
-- klawiatury,
-- akcesoriów typu mysz, joystick i manipulator kulkowy (trackball),
-- wewnętrznych i zewnętrznych modemów komputerowych,
-- wyspecjalizowanych terminali komputerowych,
-- serwerów komputerowych,
-- skanerów, włączając skanery kodów kreskowych,
-- czytników kart magnetycznych (smart card),
-- kasków (hełmów) do kreowania rzeczywistości wirtualnej,
-- rzutników komputerowych,
-- terminali komputerowych typu: bankomat (ATM); terminale kasowe (POS), które nie są obsługiwane mechanicznie,
-- podręcznych komputerów typu -hand-help- (PDA).

9512Z

S

Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację:
-- telefonów bezprzewodowych,
-- telefonów komórkowych,
-- modemów (sprzętu transmisyjnego),
-- faksów,
-- urządzeń komunikacyjnych do przesyłania danych (np. urządzeń trasujących, pomostów, modemów),
-- krótkofalówek, urządzeń nadawczo-odbiorczych,
-- komercyjnych kamer telewizyjnych i kamer wideo.

9522Z

S

Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego

Podklasa ta obejmuje:
-- naprawę i konserwację urządzeń gospodarstwa domowego:
- lodówek, pieców, pralek, suszarek ubraniowych, urządzeń klimatyzacyjnych itp.
-- naprawę i konserwację sprzętu użytku domowego i ogrodniczego:
- kosiarek do trawy, podkaszarek, dmuchaw do śniegu i liści, przycinarek itp. 

do góry

Fox-Net Information Technology
NIP: 765-101-62-82    REGON: 341374073
tel. 505 339 461
Grudziądz


Copyright 2002-2021 r.    Fox-Net Information Technology

Tagi: ozonowanie koronawirus SARS-CoV-2 usługi informatyczne komputerowe naprawa serwis modernizacja odnowienie konfiguracja rozbudowa tabletu laptopa netbooka notebooka komputera drukarki w Grudziądzu i okolicy routera switcha szkolenie korepetycje kursy indywidualne komputerowe informatyczne ekologia ekologiczne nauczyciel nauczycieli lekarz lekarzy pracownik pracowników prawnik prawników wszystkich nauka indywidualna w dom domu biuro biurze dojazd do klienta faktura VAT seniora seniorki juniora dziecka pogotowie komputerowe usuwanie wirusów danych przenoszenie odzyskiwanie Android DOS Linux Windows UNIX zadzwoń informacja 505339461 analiza szacowanie ryzyka bezpieczeństwo osobowe teleinformatyczne procedury bezpiecznej eksploatacji szczególne wymagania biegły sądowy z dziedziny informatyki i bezpieczeństwa teleinformatycznego przy sadzie okręgowym w Bydgoszczy Elblągu bezpieczeństwa poufne tajne administrator administracja agroturystyka hotel hostel pensjonat wsparcie agroturystyki hoteli pensjonatach outsourci Gdańsku Toruniu Włocławku opieka informatyczna szkoły przedszkola uczelni biura firmy tablet tableta tabletów laptopów netbooków notebooków komputerów naprawianie usługa komputer drukarka router zasilacz matryca wyświetlacz panel powiat grudziądzki świecki wąbrzeski chełmski certyfikat ukończenia kursu szkolenia województwo przenoszenie archiwizowanie okolice miejscowości procedura bezpieczna bezpieczeństwo ryzyko ryzyk biegły sądowy z dziedziny informatyki sąd okręgowy w Toruniu Annowo Annowie Bartlewo Bartlewie Budki Budkach Białochowo Białochowie Blizno Bliźnie Bratwin Bratwinie Budkach Budki Budy Burmistrz Bzowo Bzowie Cepno Cepnie Chełmińska Chełmiński Chełmińskim Chełmnie n/w Chełmnie nad Wisłą Chełmnie Chełmno n/w Chełmno nad Wisł± Chełmno chełmski Chełmskie Chełmża Chełmży Czeczewo Czeczewie Dolna Dolnej Dragacz Dragaczu Drzycim Drzcimiu Dubielno Dubielnie Dusocin Dusocinie Dyrektor Fletnowo Fletnowie Gajewo Gajewie Gardei Gardei Gardeja Głuchowo Głuchowie Gniew Gniew nad Wisłą Gniew n/w Gniewie Gniewie nad Wisła Gniewie n/w Gniewski gniewskim Gogolin Gogolinie Górna Górnej Grubno Grubnie Grudziądz Grudziądzki Grudziądzkim Grudziądzkimi Grudziądzu Grupa Grupie Gruta Grucie Hanowo Hanowie Instytucje Jabłonowie Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Jeleniec Jeżewie Jeżewo Kamlarki Kijewo Królewskie Kijewie Królewskim Królewskie Królewski Klamry Klamrach Klęczkowo Klęczkowie Kłódka Kłodce Kowalewie Pomorskim Kowalewie Kowalewo Pomorskie Krusze Książki Książkach Kujawsko-pomorskie Kwidzyn Kwidzynie Kwidzyniu Kwidzyński Kwidzyńskie Laskowice Pomorskie Laskowicach Pomorskich Laskowice Laskowicach Liano Lianie Linarczyk Lisewo Lisewie Lniano Łasin Łasinie Małe Czyste Małym Czystym Małe Łunawy Małych Łunawach Mały Komorsk Małym Komórsku Mątawy Matawach Mełno Mełnie Michale Michalu Michałki Michałkach Mniszek Mniszku Morgi n/w Nad Nicwałd Nicwałdzie Nielub Nielubiu Nowa Wieś Nowej Wsi Nowe Marzy Nowe n/w Nowe nad Wisł± Nowe Nowem Nowym Okonin Okoninie Opalenie Opaleniu Orle Orlu Os± Osie Osiu Osiny Osinach Ostrowite Ostrowitem Ostrowo Ostrowie Owczarki Owczarkach Papowo Biskupie Papowie Papowie Biskupim Piaski Piaskach Pi±tkowo Piatkowie Pieńki Królewskie Pieńkach Królewskich Plemięta Plemiętach Plesewo Plesewie Płużnica Płużnicy Podwiesk Podwiesku Polskie Stwolno Polskim Stwolnie Pomorskie Pomorskim Półwieś Prezydent Prokuratura Prokuratury Radzynie Chełmińskim Radzyniu Chełmińskim Radzyniu Radzyń Chełmiński Rogożnie Rogóźna Rogóźno Rozgart Rozgartach Ruda Rudzie Rychława Rychławie Rychnowo Rychnowie Ryńsk Ryńsku Rywałd Rywałdzie Rząd Rządu Sadlinki Sadlinkach Sarnowo Sarnowie Sartowice Sartowicach sąd sądy Skarszewy Skąpe Skurgwy Skurgawach Smętowo Graniczne Smętowie Granicznym Sosnówka Sosnówce Stolnie Stolno Szczepanki Szczepankach Szonowo Szlacheckie Szonowie Szlacheckim Sztum Sztumie Sztumska Sztumski Sztumskie Sztynwag Sztynwagu Świecie n/w ¦wiecie nad Wisłą świecie Świeciu nad Wisłą świecki świeckie świeckim Świerkocin Świerkocinie Tarpno Tarpnie Tleń Tleniu Tryl Trylu Tytlewo Tytlewie Urzędy w Wabcz Wabczu Wałdowo Szlacheckie Wałdowie Szlacheckim Warlubie Warlubiu Warlubski Wąbrzeskim Wąbrzeźnie Wąbrzeźno Węgrowo Węgrowie Wielki Komorsk Wielkim Komorsku Wielki Lubień Wielkim Lubieniu Wielki Wełcz Wielkim Wełczu Wielkie Czyste Wielkim Czystym Wielkie Łunawy Wielkich Łunawach Wiewiórki Wiewiórkach Wisłą Wiśle Wójt Wrocławki Wrocławkach Zajączkowo Zajączkowie Zakrzewo Zakrzewie Zegartowice Zegartowicach Żygląd Żyglądzie Niewieścin Niewieścinie Osielsko Osielsku Toruń Toruniu Osiek Osieku Wiąg Wiągu Grubno Grubnie Gruczno Grucznie Stolno Stolnie Kisielice Kisielicach Trumieje Trumiejach Prabuty Prabutach Pelpin Pelplinie Malbork Malborku Tczew Tczewie Tczewski Skaryszewy Skaryszewach Pruszcz Pruszczu Pruszcz Gdański Pruszczu Gdańskim Pomorskim Gdańsk Gdańsku Jantar Jantarze Jurata Juracie Stegna Stegnie Hel Helu Rozewie Rozewiu Krynica Morska Krynicy Morskiej Władysławowo Władysławowie Stegna Stegnie agroturystyka agroturystce hoteli pensjonatów Gdańskim Gdynia Gdyni Sopot Sopocie Nowy Dwór Nowym Dworze Gdański Gdańskim Elbląga Elblągu Pelplin Pelplinie

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!