Grudziądz. Naprawa tabletów, laptopów, komputerów, Apple MacBook. Ozonowanie. Tel. 505 339 461 .

Naprawa, serwis laptopów, tabletów, komputerów, MacBook... dojazd do 60 km... VAT... Zadzwoń tel. 505-339-461

Home Oferta O Firmie Aktualności Kontakt

Oferty
Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego to przegląd i ocena polityki zabezpieczeń systemu informatycznego funkcjonującego w przedsiębiorstwie, urzędzie, agencji, instytucji, sklepie przez („niezależną firmę”) Net-Fox Information Technology oraz wskazanie odpowiednich rozwiązań. Bezpieczeństwo informacji to kompleksowe rozwiązanie techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie należytej poufności, wysokiej dostępności i integralności przetwarzanych danych.

Zabezpieczenie systemów komputerowych jest elementem krytycznym organizacji i wymaga ogromnej wiedzy, aby zapewnić jego właściwy poziom. Konsekwencje jakie wiążą się z „dziurami” w naszej sieci mogą być wręcz opłakane (straty finansowe, konsekwencje prawne, utrata pozycji na rynku i prestiżu).

W dzisiejszych czasach nie są potrzebne specjalistyczna wiedza i duża moc obliczeniowa komputerów, aby włamać się do systemów sieciowych. W Internecie aż roi się od narzędzi, po które sięgają włamywacze – amatorzy, uczniowie, studenci,  skutecznie znajdując luki w zabezpieczeniach systemów informatycznych. Działalność intruzów może wiązać się z dotkliwymi skutkami. Im bardziej skomplikowane systemy informatyczne, tym więcej sposobów na złamanie ich zabezpieczeń.

Zapoznając się z rodzajami zagrożeń płynących z sieci globalnej nie należy zapominać, że odrębny problem stanowią zagrożenia pochodzące z wewnątrz firmy. "Lokalne" zagrożenia generują pracownicy firmy często nieumyślnie udostępniając informacje osobom spoza organizacji. Ujawnianie informacji będących tajemnicą, własnością intelektualną firmy lub instytucji może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Dlatego też tak ważnym elementem polityki bezpieczeństwa w każdej firmie powinny być jasno sprecyzowane zasady korzystania z sieci i szkolenia z zakresu ochrony informacji.

Oferuję Państwu wykonywanie usług audytorskich na najwyższym poziomie opartych o nowoczesne technologie oraz wiedzę zdobytą poprzez wieloletnią praktykę w Zespole Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON w dziale ochrony systemów teleinformatycznych.

Moje kwalifikacje:
 • Poświadczenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego uprawniające dostęp do informacji  z klauzulą poufne i tajne.
 • Certyfikat Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych wydany przez SKW.
 • Certyfikat administratora SI wydany przez SKW.
 • Certyfikat inspektora ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego wydany przez SKW.
 • Ukończone specjalistyczne szkolenia z zakresu audytu bezpieczeństwa co potwierdzają posiadane certyfikaty.
Audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego to złożona usługa, podczas której dokonany zostaje przegląd i ocena polityki zabezpieczeń systemu informatycznego funkcjonującego
w przedsiębiorstwie.

Audyt bezpieczeństwa polega na:
 • Praktycznym sprawdzeniu poziomu bezpieczeństwa w organizacji,
 • Identyfikacji słabych punktów w użytkowanych systemach i urządzeniach,
 • Weryfikacji ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 • Analizie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemu,
 • Dostarczeniu informacji odnośnie przestrzegania norm i procedur bezpieczeństwa,
 • Zbadaniu zgodności konfiguracji systemów z założeniami polityki bezpieczeństwa firmy (jeśli taką politykę dana firma posiada – zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228),
 • Określeniu, jakie obszary systemu i jakie dane wymagają ochrony,
 • Zapewnieniu wszelkich niezbędnych usług konsultingowo-doradczych w zakresie wdrożenia skutecznych systemów bezpieczeństwa.
Podstawowe korzyści z przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa:

 • Uzyskanie opinii niezależnego audytora na temat poziomu realizowanej polityki bezpieczeństwa,
 • Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej za umyślne lub nieumyślne ujawnienie danych osobowych podlegających ochronie,
 • Doradztwo w zakresie usprawnień polityki bezpieczeństwa,
 • Przygotowanie organizacji, firmy, instytucji, urzędu do spełnienia wymogów zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC-17799,
 • Wiarygodność dla kontrahentów.

W normie ISO/IEC 27001 wyróżniono jedenaście obszarów, mających wpływ na bezpieczeństwo informacji w organizacji:
1.      Polityka bezpieczeństwa;
2.      Organizacja bezpieczeństwa informacji;
3.      Zarządzanie aktywami;
4.      Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
5.      Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
6.      Zarządzanie systemami i sieciami;
7.      Kontrola dostępu;
8.      Zarządzanie ciągłością działania;
9.      Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych;
10.    Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
11.    Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Audyt informatyczny jest to proces zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane a ich skutki na czas korygowane.

Na audyt bezpieczeństwa może składać się:

 • Kontrola dostępu do informacji oraz danych,
 • Ocena świadomości pracowników,
 • Testy socjotechniczne,
 • Badanie bezpieczeństwa serwerów, urządzeń sieciowych, stacji roboczych, urządzeń bezprzewodowych i przenośnych,
 • Testy penetracyjne.
 • Kontrola dostępu fizycznego, bezpieczeństwa fizycznego budynków i pomieszczeń szczególnego przeznaczenia,
 • Analiza i przestrzeganie obowiązujących procedur,
 • Bezpieczeństwo danych – analiza systemu kopii zapasowej
Audyt zakończyć się sporządzeniem raportu. Raport taki opiera się na rzetelnej i wiarygodnej dokumentacji  sporządzonej w trakcje prac audytowych, a każda teza w nim zawarta powinna być podparta zgromadzonymi obserwacjami faktycznymi. Nadrzędną zasadą przy opracowywaniu raportu z przeglądu jest zawarcie w nim opisu zaobserwowanego stanu faktycznego, opisu ryzyk związanych z zaobserwowanym stanem oraz ewentualnych rekomendacji zmian i usprawnień. 

do góry

Fox-Net Information Technology
NIP: 765-101-62-82    REGON: 341374073
tel. 505 339 461
Grudziądz


Copyright 2002-2024 r.    Fox-Net Information Technology

Tagi: ozonowanie koronawirus SARS-CoV-2 usługi informatyczne komputerowe naprawa serwis modernizacja odnowienie konfiguracja rozbudowa tabletu laptopa netbooka notebooka komputera drukarki w Grudziądzu i okolicy routera switcha szkolenie korepetycje kursy indywidualne komputerowe informatyczne ekologia ekologiczne nauczyciel nauczycieli lekarz lekarzy pracownik pracowników prawnik prawników wszystkich nauka indywidualna w dom domu biuro biurze dojazd do klienta faktura VAT seniora seniorki juniora dziecka pogotowie komputerowe usuwanie wirusów danych przenoszenie odzyskiwanie Android DOS Linux Windows UNIX zadzwoń informacja 505339461 analiza szacowanie ryzyka bezpieczeństwo osobowe teleinformatyczne procedury bezpiecznej eksploatacji szczególne wymagania biegły sądowy z dziedziny informatyki i bezpieczeństwa teleinformatycznego przy sadzie okręgowym w Bydgoszczy Elblągu bezpieczeństwa poufne tajne administrator administracja agroturystyka hotel hostel pensjonat wsparcie agroturystyki hoteli pensjonatach outsourci Gdańsku Toruniu Włocławku opieka informatyczna szkoły przedszkola uczelni biura firmy tablet tableta tabletów laptopów netbooków notebooków komputerów naprawianie usługa komputer drukarka router zasilacz matryca wyświetlacz panel powiat grudziądzki świecki wąbrzeski chełmski certyfikat ukończenia kursu szkolenia województwo przenoszenie archiwizowanie okolice miejscowości procedura bezpieczna bezpieczeństwo ryzyko ryzyk biegły sądowy z dziedziny informatyki sąd okręgowy w Toruniu Annowo Annowie Bartlewo Bartlewie Budki Budkach Białochowo Białochowie Blizno Bliźnie Bratwin Bratwinie Budkach Budki Budy Burmistrz Bzowo Bzowie Cepno Cepnie Chełmińska Chełmiński Chełmińskim Chełmnie n/w Chełmnie nad Wisłą Chełmnie Chełmno n/w Chełmno nad Wisł± Chełmno chełmski Chełmskie Chełmża Chełmży Czeczewo Czeczewie Dolna Dolnej Dragacz Dragaczu Drzycim Drzcimiu Dubielno Dubielnie Dusocin Dusocinie Dyrektor Fletnowo Fletnowie Gajewo Gajewie Gardei Gardei Gardeja Głuchowo Głuchowie Gniew Gniew nad Wisłą Gniew n/w Gniewie Gniewie nad Wisła Gniewie n/w Gniewski gniewskim Gogolin Gogolinie Górna Górnej Grubno Grubnie Grudziądz Grudziądzki Grudziądzkim Grudziądzkimi Grudziądzu Grupa Grupie Gruta Grucie Hanowo Hanowie Instytucje Jabłonowie Jabłonowo Pomorskie Jabłonowo Jeleniec Jeżewie Jeżewo Kamlarki Kijewo Królewskie Kijewie Królewskim Królewskie Królewski Klamry Klamrach Klęczkowo Klęczkowie Kłódka Kłodce Kowalewie Pomorskim Kowalewie Kowalewo Pomorskie Krusze Książki Książkach Kujawsko-pomorskie Kwidzyn Kwidzynie Kwidzyniu Kwidzyński Kwidzyńskie Laskowice Pomorskie Laskowicach Pomorskich Laskowice Laskowicach Liano Lianie Linarczyk Lisewo Lisewie Lniano Łasin Łasinie Małe Czyste Małym Czystym Małe Łunawy Małych Łunawach Mały Komorsk Małym Komórsku Mątawy Matawach Mełno Mełnie Michale Michalu Michałki Michałkach Mniszek Mniszku Morgi n/w Nad Nicwałd Nicwałdzie Nielub Nielubiu Nowa Wieś Nowej Wsi Nowe Marzy Nowe n/w Nowe nad Wisł± Nowe Nowem Nowym Okonin Okoninie Opalenie Opaleniu Orle Orlu Os± Osie Osiu Osiny Osinach Ostrowite Ostrowitem Ostrowo Ostrowie Owczarki Owczarkach Papowo Biskupie Papowie Papowie Biskupim Piaski Piaskach Pi±tkowo Piatkowie Pieńki Królewskie Pieńkach Królewskich Plemięta Plemiętach Plesewo Plesewie Płużnica Płużnicy Podwiesk Podwiesku Polskie Stwolno Polskim Stwolnie Pomorskie Pomorskim Półwieś Prezydent Prokuratura Prokuratury Radzynie Chełmińskim Radzyniu Chełmińskim Radzyniu Radzyń Chełmiński Rogożnie Rogóźna Rogóźno Rozgart Rozgartach Ruda Rudzie Rychława Rychławie Rychnowo Rychnowie Ryńsk Ryńsku Rywałd Rywałdzie Rząd Rządu Sadlinki Sadlinkach Sarnowo Sarnowie Sartowice Sartowicach sąd sądy Skarszewy Skąpe Skurgwy Skurgawach Smętowo Graniczne Smętowie Granicznym Sosnówka Sosnówce Stolnie Stolno Szczepanki Szczepankach Szonowo Szlacheckie Szonowie Szlacheckim Sztum Sztumie Sztumska Sztumski Sztumskie Sztynwag Sztynwagu Świecie n/w ¦wiecie nad Wisłą świecie Świeciu nad Wisłą świecki świeckie świeckim Świerkocin Świerkocinie Tarpno Tarpnie Tleń Tleniu Tryl Trylu Tytlewo Tytlewie Urzędy w Wabcz Wabczu Wałdowo Szlacheckie Wałdowie Szlacheckim Warlubie Warlubiu Warlubski Wąbrzeskim Wąbrzeźnie Wąbrzeźno Węgrowo Węgrowie Wielki Komorsk Wielkim Komorsku Wielki Lubień Wielkim Lubieniu Wielki Wełcz Wielkim Wełczu Wielkie Czyste Wielkim Czystym Wielkie Łunawy Wielkich Łunawach Wiewiórki Wiewiórkach Wisłą Wiśle Wójt Wrocławki Wrocławkach Zajączkowo Zajączkowie Zakrzewo Zakrzewie Zegartowice Zegartowicach Żygląd Żyglądzie Niewieścin Niewieścinie Osielsko Osielsku Toruń Toruniu Osiek Osieku Wiąg Wiągu Grubno Grubnie Gruczno Grucznie Stolno Stolnie Kisielice Kisielicach Trumieje Trumiejach Prabuty Prabutach Pelpin Pelplinie Malbork Malborku Tczew Tczewie Tczewski Skaryszewy Skaryszewach Pruszcz Pruszczu Pruszcz Gdański Pruszczu Gdańskim Pomorskim Gdańsk Gdańsku Jantar Jantarze Jurata Juracie Stegna Stegnie Hel Helu Rozewie Rozewiu Krynica Morska Krynicy Morskiej Władysławowo Władysławowie Stegna Stegnie agroturystyka agroturystce hoteli pensjonatów Gdańskim Gdynia Gdyni Sopot Sopocie Nowy Dwór Nowym Dworze Gdański Gdańskim Elbląga Elblągu Pelplin Pelplinie

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!